Founder Lê Phương Uyên

Thông tin liên hệ

  • Họ tên: Lê Phương Uyên
  • Giới tính: Nữ
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • Email: uyenlp@dnudecor.vn
  • Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  • Chức vụ: Founder
  • Nơi làm việc: Công ty cổ phần DNU DECOR